Optreden

Tijdens het buffet en het feest zal er slechts in zeer beperkte mate gelegenheid zijn om Roos toe te spreken. Wanneer u dit overweegt verzoeken wij u hierover ruim tevoren (per e-mail) contact op te nemen met de ceremoniemeester. E-mail naar de ceremoniemeester Mw. J.P. Tuijl, psychiater, of de secretaresse van Roos, Mw. A.J.M. Meijer.